Hoppa till innehåll

Bli medlem

För dig som varit medlem tidigare

Om du redan är medlem sedan tidigare och bara ska betala din medlemsavgift så kan du betala den direkt. Ange personnummer i meddelandet om möjligt.

Skicka därefter ett mail till kassör om att du betalt samt vilka personnummer betalningen avser att gälla. Se aktuellt e-postadress till kassör på på Kontakt-sidan.

Hur man blir medlem

Steg 1. Fyll i Bli medlem-formuläret

Fyll i dina/era uppgifter i ”Bli medlem-formuläret”. Se knapp nedan.

OBS! Om du redan är medlem sedan tidigare kanske formuläret ger ett felmeddelande om att du redan är medlem. Isåfall kan du gå vidare till steg 2.


Steg 2. Meddela kassör

Skicka ett mail till kassormal@gmail.com med personnummer (alla tolv siffror), mobiltelefon nummer samt emailadress.

OBS! Vid familjemedlemskap, skriv med information kring alla familjemedlemmar som medlemskapet avser.

Steg 3. Betala

Detta görs genom att swisha 1230917070 eller bankgiro 768-1992 i meddelandet/ocr fältet skriver du personnummer på den person det avser. Se medlemsavgifterna längre ner på sidan.

Kassören har normalt sett upp till en vecka på sig att låsa upp din licens hos SVEMO efter det att du betalt.

Medlemsavgifter 2023

Vuxen                                                                  750 kr
Senior fr o m det år man fyller 65 år                350 kr
Familj                                                                 900 kr

Familjemedlemskap gäller förälder och barn till och med 18 år och folkbokföring på samma adress.


Styrelseledamot och suppleant, grenansvarig, IT-ansvarig samt banansvarig erlägger
350 kr i medlemsavgift.

Obs en förälder måste också vara medlem om barnet är under 16år

När erlagd betalning är registrerad hos kassör är man godkänd medlem
E-postutskick till medlemmar