Hoppa till innehåll

Banchef

Banchefens ansvar

Banchef ska tillsammans med bangruppen se till att banan uppfyller dem krav som ställs från Svemo, SVK samt säkerställa banans säkerhet för förarna inför träning samt tävlingar och event godkänd av styrelsen.

Banchef ska tillsammans med bangruppen upprätta ett rullande schema för underhåll av banan, tillsyn av staket, avåkningszoner, dränering/avvattning av banan och bevattning.

Bangruppens ansvarar också att se till att det ser trevligt ut på och runt omkring banan för gäster och medlemmar som vistas där.

Banchefen ansvarar för att se till att maskinparken är i fungerande skick samt se till att maskinparken servas utefter dem intervaller som krävs . Maskinparken ska hållas rent och snyggt utanpå samt inuti.

Banchef ansvarar också för att lära bangruppen hur maskinerna ska föras på banan genom att utbilda/träna medlemmar i bangruppen.

Banchefen ansvarar för vid varje år lämna in budgetförslag som ska sträcka sig för hela säsongen.

Banchefens resurser

Bangruppen, Traktor/Maskinpark, Budget, Styrelsen

Banchefens mandat

Endast medlemmar godkända av banchefen får köra maskinparken på Ma Lerum

Banchefen får fatta beslut på investeringar till banan / maskinpark /drivmedel till ett maxbelopp av 2500 sek . Vid högre belopp ska Banchef informera styrelsen och ett skriftligt styrelsebeslut ska fattas innan investeringen kan genomföras.

Banchefen bedömer banans skick och beslutar hur ofta samt när och vem som ska släta, harva banan.

Banchefen äger rätt att stänga banan om de bedömer att det är en risk för förarna. (vid sådana fall ska styrelsen informeras innan banan stängs)

Banchefens närmsta kontakt

Bangruppens medlemmar samt Ledamot i Styrelsen