Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2022-11-14

Medverkande: Fredrik Slipsen, Erik, Alexander, Katarina, Johanna

 1. Ekonomi:
  Erik har två surfplattor till klubben för kontroll av betalningar till kiosk och träningsavgifter då klubben behöver ha kontroll så att alla betalar för sig.

  Snart kommer en påminnelse till dig, att nästa års medlemsavgift skall betalas. Se kommande uppdatering på hemsida och Facebook.
  Beslut: Nils uppdaterar.

 2. Klubbhus:
  Byggnation av nya toaletter pågår. Frivilliga med kunskaper om och brinnande intresse, får gärna anmäla sig till att hjälpa till. Hör av dig till Erik på tel 0768797939 för mer information och planering.
  Bidrag till material att bygga dessa toaletter har vi fått av Lerums kommun.

 3. Banan:
  Banan har behov av att få igång dräneringarna då det ligger sand i dem.
  Vädrets makter säger att det inte skall inte bli regn och till nästa lördag kan en del av pölarna sjunkit undan.
  Om alla som vill köra kommer till banan kl 10.00 på lördag 19 november så hjälps vi åt med några spadar att rensa dräneringen.

  Vi hoppas att vi kan komma att hålla vår bana öppen så mycket och så länge det går på säsongen. Se anslag på Facebook – Medlemmar och i vår kalender, då information läggs upp, ibland med kort varsel.

 4. Serieföreningen väst
  Lördagen den 26 nov kl 10 har serieföreningen möte i Vänersborg.
  Föreningen måste vara representerad för att vi skall kunna delta i Västras serie 2023.
  Beslut: Förslag på representanter är Glenn Gabrielsson och Joakim Devos, att åka och representera klubben.


De medlemmar som önskar att köra serielagstävlingar och representera vår klubb nästa säsong kallas till ett möte efter detta möte, för att ta del av det som beslutades och hur vi planerar kommande år. Viktigt att du som vill vara med kommer på mötet.

 • MX Alliansen:
  Fredrik körde tävlingen i Varberg och pratade med arrangörerna kring upplägg och arrangemang.
  Beslut: Vi beslutade att skicka en önskan om att få vara med och arrangera tävling.
  Meddelande om intresse skickas till Lars Johansson. 

Vid protokollet                                                     Justerare:

Katarina Knutsson                                                Alexander Thorin