Hoppa till innehåll

Protokoll styrelsemöte 2023-01-02

Styrelsemöte 2023-01-02

Närvarande: Alexander, Nils, Katarina, Fredrik, Erik, Johanna, Linda

Inför årsmöte

Styrelsen beslutar att årsmötet blir måndag den 20/2 2023 kl. 18.00 – 20.00 i klubbhuset på Skallsjöbanan.

Träningsläger till våren

Mötet beslutar att anordna träningsläger till våren, under en helg. Styrelsen beslutar att ge Fredrik mandat att besluta/boka bana.

Sociala media, MA-Lerum

Styrelsen beslutar att vidtala person som uttryckt sig kränkande och otrevligt på fb-sidan för medlemmar (medlemmar MA Lerum).

Kalenderfunktion

Nils presenterar en kalenderfunktion: ”Aktivitetskalender”, med administrationsfunktion, vilken kommer att underlätta vid träning och annan aktivitet i klubben.

MX-alliansen

Ingen från MA Lerum på mötet i slutet av december. Fredrik tar kontakt för att se över möjligheterna att vara med.

Protokollförare: Johanna Adolfsson
Justerare: Nils Ivanson