Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-02-06

Protokoll Ma Lerum 230206

Närvarande: Alexander, Johan D, Johanna, Fredrik H, Katarina, Nils, Linda E, Erik 

 1. Valberedningen presenterade sina förslag för styrelsen.
  Posterna i valberedningsgruppen behöver tillsättas på kommande årsmöte.
 2. Material till nådiga luntan:
  Allt material skall skickas till Nils senast 12 februari.
  Verksamhetsberättelse – Slipsen och Erik
  Verksamhetsplan – Johanna och Katarina
 3. Ekonomi:
  Vi har haft lite mer träning intäkter 2022 än tidigare år.
  Medlemsantalet är ungefär lika som året innan.
  Statliga bidrag lite mindre.
  Mindre sponsring för 2022.  Linda Edvardsson vill ha hjälp med att hitta fonder där vi kan söka bidrag.
  Skicka mail till kassormal@gmail.com med förslag.
  Nytt arrende för banan har tecknats av Linda E och Fredrik H. Ägarna öppnar upp för att vilja sälja marken och klubben kan då ha företräde för ev. köp.
  Vi beslutade att separera på träningsavgifter och köp i kiosk.
  Nya qr-koder / lappar tas fram. 
 4. Läger:
  Fredrik Slipsen Hagstedt och Johan Danielsson arbetar vidare med denna fråga. Lägret behöver ligga på en helg och med ca 20 mils radie från klubben.
 5. Serielagstävlingen 30 september.
  Planering behövs i god tid för för bana och arrangemanget runt omkring.
 6. Förarskolans planering diskuterades och ev planer finns.
 7. Mojje och Erik tillfrågas om att gå en kurs för tidtagare den 19 mars i Ulricehamn.
  Anmälan senast 13 februari. 

Klubbhuset 20230206

Vid protokollet
Katarina Knutsson

Justerare
Nils Ivanson