Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-03-06

Protokoll MA Lerum 2023-03-06
Närvarande: Erik, Johanna, Victor, Fredrik, Katarina, Linda L, Alexander, Linda F, Glenn, Giorgio

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda
  Pratat om serielagstävlingen samt MX alliansen
 • 3. MX Alliansen
  • Finns intresse att ha tävling hos MA Lerum.
  • Förslag att lägga tävlingen på en söndag.
  • Glenn tar kontakt med Lars för att föreslå ett datum för att ha tävlingen tillsammans med MX alliansen hos MA Lerum. Datum förslag är 1 Oktober. Finns möjlighet att låna flaggvakter av andra klubbar vid behov
 • 4. Serielagstävling
  • Jon ställer upp som tävlingsledare. Behöver få tag på en till.
  • Tidtagare behövs. Finns förslag på två personer för detta.
  • Linda Larsen har pratat med Ola (?) för att hålla i en tidtagarutbildning. Ola kommer att ta kontakt med klubben för en initial kurs. Det kommer även att finnas tillfällen för att vara med under en tävling i utbildningssyfte.
  • Potentiella tävlingsledare: Jon, Urban
  • Katarina Knutsson administrativt ansvarig för vårt serielag.
  • Glenn Gabrielsson samordnare för vårt serielag.
  • Se över möjligheten att Ola kan vara tidtagare under vår serielagstävling.
  • Se över möjligheten att få hjälp från Älvbygdens MK (Urban) för tidtagning.
  • Ambulans behöver bokas. Linda Larsen tar in offert från ambulanstjänst i Ale.
 • 5. Nya Förare
  • Diskuterat möjligheter för att stötta nya personer till sporten som också är över åldern för guldhjälmsutbildningen. Informera om vilka regler som finns i sporten, ute på banan och i depån.
  • Förslag på utbildning.
  • Förslag på att vid registrering ha möjligheten att visa att medlemskapet också gäller en ny förare till sporten för uppföljning.
  • Vi behöver någon i klubben som tar ansvar för guldhjälmsutbildningen.
  • Förslag på att använda samma engagemang som för lagets serie och serietävling till något nytt. För att attrahera en annan grupp förare.
 • 6. Arbetsdagar
  • Maskinarbetsdag för bangrupp samt ordinär arbetsdag helgen efter.
  • Flera maskiner för maskinarbetsdag, L90 samt mindre maskiner. Se över ekonomi för maskinarbetsdag. Hyra, frakt, bränsle. Beslut har tagits att detta skall genomföras och det kommer att medföra en kostnad på ca. 30 000kr.
  • Lilla banan behöver även underhåll. Säkerhet behöver prioriteras för lilla banan samt att ta hand om allt sly på banan. Förslag på att dra en ny slinga för lilla banan.
  • Fredrik kollar grävare. Glenn ser över möjligheten att hyra L90 maskin.
  • Bangruppen bestämmer själva internt datum var maskinarbetsdagen. Efter att bangruppen har bestämt ett datum sätter styrelsen ett datum för den ordinära arbetsdagen.
  • Arbetsdag för toaletter inne i klubbhuset. Erik Forsell och Linda Larsen ser till att arbetsdagen genomförs.
 • 7. Överlämning från föregående styrelse
  • Lokstöd behöver sökas. Detta görs två gånger per år. Deltagare för våra träningar behöver dokumenteras och går till grund för lokstödet. Inskrivna deltagare behöver komma in i idrottonline. Diskussion kring att använda ny funktion i kalendern på hemsidan som underlag. För tillfället får går styrelsen vidare med att träningslistorna som underlag samt närvarolistan från gymnastiken.
  • Linda Larsen sitter med listorna för tillfället och Linda Fredin är med under överföringen för att söka lokstödet i lärande syfte.
 • 8. Övriga beslut
  • Köpa flaggor (gula), finns att beställa hos Svemo. Johanna kollar vad det kostar hos Svemo.
  • Glenn Gabrielsson kollar med Nils Ivanson kring status för nya kalendern på hemsidan.
  • Rensning av användare i Teams verktyget. Giorgio Di Feola pratar med Nils Ivanson för att be om rättigheter för att rensa använda och se till att nya medlemmar kan komma in och ta del av information som finns på teams.
  • Katarina Knutsson ansvarig för inköp till kiosken.
  • Bangrupp etableras. Erik Forsell bangruppsansvarig för stora banan med stöd av Glenn Gabrielsson. Fredrik Hagstedt, Alexander Thorin och Viktor Karlsson (banasvarig för lillbanan) med i bangruppen.
  • Behöver ta fram information för att söka anläggningsbidrag till klubben från kommunen.
  • 31 Mars 21:00 behöver anläggningsbidraget sökas som senast. Katarina Knutsson söker bidraget från kommunen.
  • Linda Fredin tar kontakt med Nils Ivanson för att gå igenom årsmötets protokoll.
  • Slinga för tidtagning är trasig och behöver ses över. Erik Forsell tar tag i att fixa slingan.
  • Fredrik Hagstedt kan tänka sig dra ihop aktiviteter för förare 125 U/J och uppåt.
  • Se över möjlighet att ändra avtal med Agnes maskin för hyrning. Där styrelsen vill hyra med timpris. Styrelsens förslag på timpris är 350kr. Linda Fredin ser över avtalet med Agnes maskin.
 • 9. Övriga frågor
  • Årsmötets protokoll behöver ses över, extra årsmöte behöver bokas för att tillsätta (3) vakanta positioner.
  • Förslag, medlemsmöte med extra inslag för ett årsmöte under en av arbetsdagarna.
  • Katarina Knutsson tar upp att köket i klubbhuset inte sköts som det skall.
  • Mycket svinn och varor som försvinner. Förslag på att införa lås till kiosken. Styrelsen ifrågasätter att fortsätta med serielaget pga. dåligt engagemang från laget.
 • 10. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2023-04-03 kl.18.00
  • Extra insatt årsmöte blir den preliminärt 2023-03-30 kl. 18.00
 • 11. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Giorgio Di Feola, sekreterare                                                                          Johanna A. Gunnarsson, Justerare

Datum:          2023-03-06                                                                     Datum: 2023-03-06