Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-04-03

Protokoll MA Lerum 2023-04-03
Närvarande: Erik, Johanna, Alexander, Linda F, Glenn, Giorgio

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
  • Glenn har pratat med Lars Johansson angående MX alliansen. Förslag på datum var 1 eller 7/8 Oktober. Styrelsen har som förslag att hålla tävlingen lördag den 8:e Oktober. Styrelsen fortsätter planera för att ta ett beslut. Om detta skall vara möjligt ser styrelsen att det behövs ett stort engagemang från medlemmarna.
  • En tävlingsledare är klarlagd och två ytterligare personer är tillfrågade att agera tävlingsledare inför serielagstävlingen.
  • Ansökan för polistillstånd inför serielagstävlingen är inskickad.
  • Ola har tackat ja till att agera tidtagare inför serielagstävlingen.
  • Styrelsen anser att tävlingskommittén behöver utökas och söker medlemmar som är intresserade av att vara med och hjälpa till.
  • Anläggningsbidrag samt ungdomsbidrag för ny utrustning till klubben är sökt av Katarina Knutsson.
  • Alla bidrag som behöver sökas är klargjorda. Kommunala bidrag behöver sökas senast 31:a Oktober.
 • 3. Kassarapport
  • Styrelsen har sett över klubbens ekonomi hittills i år och det ser ok ut.
 • 4. Träningsläger Lidköping
  • Bokat 20/21 Maj. Linda Larsen tar fram ett anmälningsformulär. Johan Danielsson kommer att gå ut med mer information via hemsidan/facebook grupp.
 • 5. Arbetsdagar
  • Maskinarbetsdag kommer att ske helgen vecka 14. Styrelsen uppmanar medlemmar att höra av sig till bangruppen för att hjälpa till under maskinarbetsdagen.
  • Styrelsen ser över möjligheten att harva banan under vecka 15.
 • 6. Förarskola för de små
  • Styrelsen eftersöker medlemmar som kan hjälpa till att vara tränare under förarskolan för de små på onsdagar. Inlägg i facebookgruppen kommer även att läggs ut.
  • Linda och Johanna agerar sammankallande för förarskolan.
 • 7. Övriga beslut
  • Styrelsen ser problem med att medlemmar inte har tillgång till lokalen vid träningstillfällen, specifikt för träningsvärden. Beslut har tagits att ge styrelsemedlemmarna tillgång till att låsa upp från distans och Giorgio ser till att informera på hemsidan om vem som kan kontaktas för att öppna upp. Linda, Erik, Alexander, Glenn och Giorgio har tillgång för detta. Kontaktuppgifter kommer upp på hemsidan.
  • Ny information behöver läggas upp på hemsidan för att informera om hur man gör en skadeanmälan vid olycka. Giorgio tar hand om att uppdatera hemsidan. Information om hur man går till väga kommer även att skyltas upp vid banan.
  • Styrelsen beslutar att skjuta på det extrainsatta årsmötet tills att säsongen har börjat.
 • 8. Övriga frågor
 • 9. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2023-05-01 kl.18.00
 • 10. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Giorgio Di Feola, sekreterare                                                                          Johanna A. Gunnarsson, Justerare

Datum:          2023-03-06                                                                     Datum: 2023-03-06