Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-05-03

Protokoll MA Lerum 2023-05-03
Närvarande: Erik, Johanna, Alexander, Linda F, Glenn, Giorgio

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
  • Giorgio och Nils har påbörjat arbete för att lansera nya kalendern och har fortsatt förhoppning att den är igång är i mitten av Maj.
  • Styrelsen kommer att skapa en lista med träningsansvariga och kioskansvariga från 23/5 t.o.m Midsommar (24/6) som en temporär lösning tills att nya kalendern är igång och påfylld. Listan kommer att läggas upp i medlemmar gruppen på facebook, på hemsidan och skickas ut som mail till våra medlemmar.
 • 3. Förarskola (stora)
  • Alexander och Jon styr upp en grupp för förarskolan på lördagar för att se till att den blir av varje lördag, med olika tränare varje vecka.
 • 4. Förarskola (små)
  • Medlemmars hjälp eftersöks fortfarande för att hjälpa till att hålla i förarskolan. Ett inlägg skulle skapas efter föregående protokoll. Det kommer kommer att läggas upp ett nytt inlägg i medlemmar gruppen på facebook med förhoppning om att få ihop flera olika tränare även för de små.
 • 5. Extra insatt årsmöte
  • Ett extra årsmöte kommer att bokas in 29/5. Där kommer vi bl.a att diskutera. Här kommer vi bl.a diskutera MX Alliansen och se intresset för en sådan tävling. Ta beslut kring revisorsuppleant och valberedning.
 • 6. Arbetsdagar
  • En arbetsdag för banfix kommer att sättas in söndagen den 14/5. Kontaktpersoner på plats under arbetsdagen är Glenn, Erik och Giorgio.
 • 7. Övriga beslut
 • 8. Övriga frågor
 • 9. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2023-06-05 kl.18.00
 • 10. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Giorgio Di Feola, sekreterare                                                                          Alexander Thorin. Justerare

Datum:          2023-05-03                                                                     Datum: 2023-05-03