Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-05-29

Protokoll MA Lerum 2023-05-29
Närvarande: Erik, Johanna, Alexander, Linda F, Glenn

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
  • Träningsvärds-/kiosklista är publicerad samt utskickad till de medlemmar som än så länge är uppsatta.
 • 3. Kassarapport
  • En grupp har skapats för rullande tränare och kommer finnas tränare varje lördag. Skulle det mot förmodan inte finnas en tränare så kommer det komma ut på facebooksidan.
 • 4. Förarskola (stora)
  • Medlemmars hjälp eftersöks fortfarande för att hjälpa till att hålla i förarskolan. Ett inlägg skulle skapas efter föregående protokoll. Det kommer kommer att läggas upp ett nytt inlägg i medlemmar gruppen på facebook med förhoppning om att få ihop flera olika tränare även för de små.
 • 5. Förarskola (små)
  • Linda och Johanna har även här skapat en grupp för de olika tränare som kunnat tänka sig ställa upp som det. Kommer att finnas en tränare varje onsdag.
 • 6. Arbetsdagar
  • Vi kommer att ha en arbetsdag inför 1-och 2 timmars vecka 25 då banan är stängd inför tävlingarna. Banan kommer dessutom vara stängd lördag 17/6 då större delen av maskinarbete ska ske.
 • 7. Övriga beslut
  • Styrelsen har beslutat att anmälningsavgiften som betalats av medlemmarna för lägret i Lidköping ska betalas tillbaka till medlemmarna. Tas beslut om att inhandla en ny vattenutkastare till köket/kiosken.
 • 8. Övriga frågor
  • Vi har diskuterat olika/nya evenemang vi skulle kunna hålla i klubben. Bland annat ett mor/dotter-event eller tjej-jippo.
 • 9. Evenemang
  • Det gås ut med ett inlägg på facebooksidan för att få kollat intresset inför 1- och 2 timmars.
 • 10. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2023-07-03 kl.18.00
 • 11. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Alexander, sekreterare                                                                          Erik, Glenn Justerare

Datum:          2023-05-29                                                                     Datum: 2023-05-29