Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-07-03

Protokoll MA Lerum 2023-07-03
Närvarande: Johanna, Alexander, Linda F, Giorgio

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
  • Evenemang med 1 och 2 timmars var lyckad och många var nöjda med banan.
  • Träning med tidtagning lyckad, styrelsen ser över möjligheten att ha träningar med tidtagning 2-3 gånger per år.
  • Arbete på nya kalendern har påbörjats, styrelsen kommer att ha möte vecka 29 för att gå igenom lanseringen av kalendern.
 • 3. Kassarapport
  • Styrelsen har sett över klubbens ekonomi hittills i år och det ser ok ut.
 • 4. Banan
  • Styrelsen ser över rutin för preppning av banan.
  • Planerar att gå ut med inlägg på facebook för en intressekoll av fler maskinister.
 • 5. Förarskola (stora)
  • Förarskolan går bra och verkar uppskattas av medlemmarna, särskilt de som inte har kört så länge. Fortsatt förarskola i sommar.
 • 6. Förarskola (små)
  • Lilla förarskolan stängd för sommaren (öppnar igen 16/8).
 • 7. Arbetsdagar
  • Arbetsdag söndag den 24e September inför serietävlingen den 30e September.
 • 8. Övriga beslut
  • Styrelsen har fattat beslut att ha tillfälligt extra öppna träningar de kommande onsdagarna då lilla förarskolan är stängd. Inlägg har gått ut för att samla in träningsvärdar under dessa tillfällen.
  • Styrelsen har fattat beslut att ha ett extra årsmöte ihop med ett medlemsmöte 11/9.
 • 9. Övriga frågor
  • Styrelsen börjar planera för att eventuellt ha klubbmästerskap 19/8 och letar personer för att fylla viktiga funktioner så som tidtagare, tävlingsledare etc.
  • Guldhjälmsutbildningen startar preliminärt 21/8.
 • 10. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2023-08-07 kl.18.00
 • 11. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Giorgio, sekreterare                                                                          Alexander, Justerare

Datum:          2023-07-03                                                                     Datum: 2023-07-03