Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-08-07

Protokoll MA Lerum 2023-08-07
Närvarande: Linda F, Glenn, Johanna, Erik, Alexander

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
  • Vi fortsätter jobba med punkterna från föregående möte.
 • 3. Kassarapport
  • Saknar uppdatering från kassör.
 • 4. Förarskola (stora)
  • Det har varit bra uppslutning så vi kommer att fortsätta under hösten.
 • 5. Förarskola (små)
  • Uppstart 16/8, Johanna kollar om vi kan få in tränare för att kunna starta igen.
 • 6. Arbetsdagar
  • 23 och 24/9 inför serielagtävlingen.
 • 7. Stora banan
  • Dräneringen behöver ses över när vädret ser lite bättre ut, just nu är det ingen idé då det kommer bli likadant igen och arbetet blir då ogjort.
  • Planket vid startrakan behöver lagas, styrelsen ser över vad det finns för material i klubben innan vi gör några inköp.
  • Stängd 23/9 och 30/9 pga serielagstävlingen.
 • 8. Lilla banan
  • Inga synpunkter allt ok.
  • Stängd 30/9 pga serielagstävlingen.
 • 9. Klubbmästerskap
  • Med tanke på vädersituationen så kommer vi att skjuta KM framåt, nytt datum kommer längre fram.
 • 10. Banbesiktning Svemo
  • Bana skall besiktigas senast 2023-12-31.
  • Svemo har tilldelat besiktning av anläggningen till Mats Risberg. Banan skall vara i tävlingsskick till besiktning, styrelsen skall gå igenom Svemos besiktningsmanual inför nästa styrelsemöte 4/9 för genomgång.
 • 11. Läger
  • Vi avvaktar tills vi ser om väderprognoserna ser lite ljusare ut över landet längre fram.
 • 12. Guldhjälm
  • Linda F tar emot anmälningar och vidarebefordrar dom till Jon Göthlund.
  • Uppstart 2023-08-21 kl.18 i klubbhuset.
  • 4 st anmälda per 2023-08-07.
 • 13. Serielagstävling 30/9
  • Bana stängd hela v.39 pga förberedelser och Svemos banbesiktning.
  • Serielaget förväntas hjälpa till med förberedelser under helgen v.38 och v.39.
 • 14. Klubbhuset
  • Erik färdigställer stora toaletten i entrén till 30/9.
 • 15. Posthantering brevlådan
  • Vi behöver gemensamt i styrelsen hjälpas åt att tömma brevlådan.
 • 16. Svenska kraftnät/Vattenfall
  • Entreprenör planerar påbörja besiktning av stolparna som går över anläggningen from v.32, Linda F kommer hållas underrättad.
 • 17. Kalender
  • Nya kalender är igång, det går att anmäla sig som träningsvärd. Tilldelning till medlemmar har gått ut och sträcker sig just nu fram har till säsongens slut 15/9.
  • Medlemmar som ej fått tilldelning och ej har varit träningsvärd under 2023 förväntas gå in och anmäla sig i kalendern.
 • 18. Övriga beslut
  • Inkommit önskemål från medlemmar om att klubben skall köpa in en dränkbar pump samt förlängningssladd för att enklare kunna tömma dräneringarna.
  • Styrelsen beslutar om att köpa in en bensindriven pump med tillbehör, kommer uppskattningsvis att kosta 3500-4000 kr, Erik tar på sig att köpa in den.
 • 19. Övriga frågor
  • Extra årsmöte i samband med medlemsmöte 2023-09-11, kallelse publiceras på Facebook.
  • Lilla prova-på hojen trasig, styrelsen behöver få tag på instruktionsboken.
  • Förslag om att arrangera en byta-sälja-köpa dag till våren 2024.
 • 20. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2023-09-04 kl.18.00
 • 21. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Glenn Gabrielsson, sekreterare                                                                     Erik Forsell, Justerare

Datum:          2023-08-07                                                                     Datum: 2023-08-07