Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-09-03

Protokoll MA Lerum 2023-09-03
Närvarande: Linda F, Glenn, Johanna, Alexander

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
  • Vi fortsätter jobba med punkterna från föregående möte.
 • 3. Kassarapport
  • Saknar uppdatering från kassör om nuläge men prognosen för 2023 visar plus.
 • 4. Förarskola (stora)
  • Det har varit bra uppslutning så vi kommer att fortsätta fram till 9/9 då tillståndet inte sträcker sig längre fram än så för säsongen.
 • 5. Förarskola (små)
  • Johan Landin och Hans Meyer kommer att hålla i några träningar innan säsongen är slut. Sista tillfället för lilla förarskolan är 13/9.
 • 6. Arbetsdagar
  • 23 och 24/9 inför serielagtävlingen.
 • 7. Stora banan
  • Planket vid startrakan behöver lagas, styrelsen ser över vad det finns för material i klubben innan vi gör några inköp. Glenn inventerar 3/9.
  • Stängd 23/9 och 30/9 pga serielagstävlingen.
 • 8. Lilla banan
  • Inga synpunkter allt ok.
  • Stängd 23/9 och 30/9 pga serielagstävlingen.
 • 9. Klubbmästerskap
  • 7/10 kl.11-15, inlägg på FB kommer med info samt anmälning sker via Svemo TA.
 • 10. Banbesiktning Svemo
  • Bana skall besiktigas senast 2023-12-31.
  • Svemo har tilldelat besiktning av anläggningen till Mats Risberg.
  • Banan skall vara i tävlingsskick till besiktning.
 • 11. Läger
  • Styrelsen beslutar om att flytta fram läger till våren 2024. Johan Danielsson och Fredrik Hagstedt fortsatt ansvariga för att arrangera detta.
 • 12. Guldhjälm
  • Jon Göthlund har startat igång det.
 • 13. Serielagstävling 30/9
  • Bana stängd hela v.39 pga förberedelser.
  • Serielaget förväntas hjälpa till med förberedelser under helgen v.38 och under v.39. Hjullastare kommer att finnas på plats 28/9-1/10.
 • 14. Klubbhuset
  • Erik färdigställer stora toaletten i entrén till 30/9.
 • 15. Posthantering brevlådan
  • Vi behöver gemensamt i styrelsen hjälpas åt att tömma brevlådan.
 • 16. Svenska kraftnät/Vattenfall
  • Entreprenör planerar påbörja besiktning av stolparna som går över anläggningen from v.32, Linda F kommer hållas underrättad.
 • 17. Kalender
  • Färgmarkering behöver ses över, många anser det otydligt med färgerna.
  • går ut till den som har träningsansvaret och kiosken. Medlemmar som ej fått tilldelning och ej har varit träningsvärd under 2023 förväntas gå in och anmäla sig i kalendern. Förslag om smspåminnelse till 2024 för att säkerställa att informationen ut till den som har träningsansvaret och kiosken.
  • Listan för träningsvärd och kiosk kommer fyllas på till en början till 28/10
 • 18. Övriga beslut
 • 19. Övriga frågor/information
  • Medlemsmöte med extra insatt årsmöte 11/9
  • Flaggor inköpta
  • Pump inköpt för att enklare kunna dränera diken.
 • 20. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2023-10-02 kl.18.00
 • 21. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Alexander Thorin, sekreterare                                                         Johanna Adolfsson Gunnarsson, Justerare

Datum:          2023-09-03                                                                     Datum: 2023-09-03