Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-10-02

Protokoll MA Lerum 2023-10-02
Närvarande: Alexander, Giorgio, Erik, Johanna, Linda F

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
  • Vi fortsätter jobba med punkterna från föregående möte.
 • 3. Kassarapport
  • Saknar uppdatering från kassör om nuläge men prognosen för 2023 visar plus.
 • 4. Förarskola (stora)
  • Paus fram till 15/4-24.
 • 5. Förarskola (små)
  • Paus fram till 15/4-24.
 • 6. Arbetsdagar
  • Nästa stora arbetsdag blir våren 2024.
  • Styrelsen tar hand om att plocka ned bevattningssystemet senast den 15/10.
  • Banmarkeringarna behöver sättas upp innan besiktningen, planen är att sätta upp dem 14/10.
 • 7. Stora banan
  • Banan är preppad inför regnet och KM 7/10.
 • 8. Lilla banan
  • Inga synpunkter allt ok.
 • 9. Klubbmästerskap
  • 7/10 kl.11-15, inlägg med anmälan finns på Facebook i medlemsgruppen, tidschema kommer under veckan.
  • Sittande styrelsen uppmanar kommande styrelse att det sker fler KM under 2024 med fokus på att ha roligt ihop med klubben och bygga en gemenskap.
 • 10. Banbesiktning Svemo
  • Besiktning av banan är bokad 15/10, Linda F, Erik och Glenn skall närvara.
 • 11. Läger
  • Styrelsen beslutar om att flytta fram läger till våren 2024. Johan Danielsson och Fredrik Hagstedt fortsatt ansvariga för att arrangera detta.
  • Styrelsen har som förslag att lägret skall vara både för cross och enduro.
 • 12. Guldhjälm
  • Jon Göthlund håller fortsatt i det, uppkörning 14/10.
  • Målsättningen är att det skall genomföras även en guldhjälmsutbildning även 2024.
 • 13. Serielagstävling 30/9
  • Dagen flöt på bra och Svemos rapport visade inte på några avvikelser.
  • Vi fick även mycket beröm för säkerheten av ambulanspersonalen som kändes sig trygga med att arbeta på området.
 • 14. Klubbhuset
  • Erik har färdigställt stora toaletten i entrén.
 • 15. Posthantering brevlådan
  • Vi behöver gemensamt i styrelsen hjälpas åt att tömma brevlådan.
 • 16. Svenska kraftnät/Vattenfall
  • Ingen ytterligare information har tillkommit ännu.
 • 17. Kalender
  • Färgmarkering för kalender kommer att uppdateras med följande regler.
   Grönt om obligatorisk roll är uppfylld (ex. träningsvärd).
   Gult om tillfället inte är bekräftat.
   Rött, stängt.
  • Giorgio och Nils skall se över prisbild och jobb för att skicka ut SMSpåminnelser inför nästa säsong och målet är att detta skall vara klart 1 Mars 2024.
  • Listan för träningsvärd och kiosk har fyllts på fram till årsskiftet.
 • 18. Övriga beslut
  • Inga beslutspunkter på det här mötet.
 • 19. Övriga frågor/information
  • Styrelsen ser att vi behöver ta ett omtag kring serielaget och ett beslut kring hur serielaget skall hanteras framöver, tydliga regler kring hur det fungerar och vilka som är med, hur många som krävs i laget mm för att det skall vara värt att ha ett lag. Innan beslut tas kring serielaget inför nästa år vill styrelsen ha ett möte med nuvarande serielag för input.
  • Styrelsen vill påminna medlemmarna om att MA Lerum är en ideell förening och att vi alla är här för att vi älskar cross och enduro och vill klubben väl. Oavsett om vi har olika idéer om hur saker och ting skall fungera.
  • Styrelsen vill även uppmana medlemmarna om att bidra till en god stämning i klubben genom att prata med varandra och inte om varandra.
  • Styrelsen ser även att information behöver förtydligas för medlemmar för att minimera missförstånd. Exempel på detta är krav för årskort samt att information behöver gå ut i tid.
  • Styrelsen börjar kika på utskick till lämpliga sponsorer med målsättningen om att få in pengar till en egen maskin.
  • Styrelsen undersöker möjligheten att ha öppet för stora och små hojar på onsdagar och att flytta stora förarskolan på lördagar till en vardag och ha det samma dag som dom små. Styrelsen ser att detta kan öka chansen att vi får in fler gäståkare på lördagar då de har mer körtid på banan. Samt öka antalet tränare på lilla och stora förarskolan.
  • Styrelsen ser att vi behöver komma igång med ljudmätning och undersöker därför hur ställningen till ljudmätningen skall byggas.
 • 20. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2023-11-06 kl. 18.00
 • 21. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Giorgio Di Feola, sekreterare                                                         Johanna Adolfsson Gunnarsson, Justerare

Datum:          2023-10-02                                                                     Datum: 2023-10-02