Hoppa till innehåll

Medlemsmöte 2023-09-11

Närvarande
Erik Forsell, Katarina Knutsson, Glenn Gabrielsson, Ronny Gunnarsson,
Alexander Thorin, Morgan Lund, Robert Olsson, Niklas Olsson, Mattias
Järnmalm, Christopher Andersson, Fredrik Theodorsson, Rune Larsson,
Tommy Noaksson, Molly Forsell, Jonas Larsson, Giorgio Di Feola,
Johanna Adolfsson Gunnarsson och Linda Fredin

 • Val av mötesordförande samt sekreterare
  • Johanna Adolfsson Gunnarsson väljs till mötesordförande och Linda Fredin till sekreterare.
 • Serielagstävlingen 30/9
  • Glenn Gabrielsson – saknas ca 10 funktionärer/flaggvakter, medlemmar som ej har anmält sig att delta förväntas gör det.
  • Jonas Larsson anmäler sig prel som funktionär.
  • Christopher Andersson, Niklas Olsson och Robert Olsson anmäler sig som funktionärer/flaggvakter till tävlingen.
 • Arbetsdagar 23/9 och 24/9
  • Alla medlemmar uppmanas att delta samt ombedes ta men tex röjsåg, motorsåg och andra lämpliga redskap för att kunna röja runt banan.
  • Planket vid startrakna behöver fixas, lämpliga verktyg tex hammare och skruvdragare för fastsättning är att ta med.
 • Kalendern, Träningsansvarig och Kiosk, färgmarkering i kalendern.
  • Medlemmar förväntas acceptera sin tilldelning, kan man ej ta sitt pass så är det medlemmens enskilda ansvar att fylla platsen med någon annan.
  • Mailpåminnelse går ut inför passet, styrelsen ser över möjligheten till påminnelse via sms.
  • Frågorna kring kalender tas med Nils Ivansson och Giorgio Di Feola.
 • Prova-på
  • Förslag om en prova-på-dag för att Johanna Adolfsson Gunnarsson och Linda Fredin skall kunna få stöttning av andra medlemmar.
  • Förslag från Rune Larsson om en stor prova-på-dag med crossar som passar deltagare från 15 år och äldre.
 • KM 7/10-23
  • Viktor Karlsson håller i en aktivitet på lilla banan för 50-65 cc samt Guldhjälmsgruppen som är under utbildning.
  • Övriga medlemmar på stora banan.
  • Information kommer på Facebook och på hemsidan, planerad evenemangstid kl.10-15.
  • Ej öppen tävling utan bara klubbtävling.
  • Deltagare behöver ha en funktionär/flaggvakt med sig.
 • Bangruppen
  • Glenn Gabrielsson och Erik Forsell berättar att fler maskinförare sökes, Tommy Noaksson är just nu under upplärning.
  • Bevattning är också en del i bangruppen så vill man inte köra maskin kan man vara behjälplig där eller röja grönytorna runt banan.
  • Lilla banan behöver lite mer engagemang och kärlek, Viktor Karlsson är ansvarig för den.
  • Förslag inkommer om flytt av lilla banan, klubben kommer avvakta eventuell ändring av bandragning tills Svenska Kraftnät är klara med sin utredning av kraftledningsgatan som går över banan.
  • Erik Forsell föreslår att varje enskild medlemfår ett flaggbås som sitt ansvarsområdet, detta i syfte att inte allt skall behöva ligga på bangruppen.
 • 2024 förbättringsförslag inför nästa år
  • Jonas Larsson föreslår att varselväst skall användas av träningsansvarig för att kunna lokalisera denne enklare.
 • Årskort –Vad gäller?
  • Förtydligande inför nästa år kommer att publiceras på hemsidan. Årskort löses tillsammans med någon från styrelsen.

Övriga Punkter

 • Klubbhuset – Rune Larsson
  • städa, fräscha upp, färdigställa toa i entrén
 • Läger – Tommy Noaksson
  • Önskemål om ett till ”hemmaläger” i år.
 • Fler tränare till lilla förarskolan – Molly Forsell
  • Önskar fler tillfällen som tex Johan Landin och Hans Meyer håller i.
 • Maskin – Alexander Thorin
  • Inköp av maskin
 • Anslagstavla analog – Robert Olsson
  • Skulle öka möjligheten för att nå fler. Förslag om att ställa på utsidan av klubbhuset.
 • Marknadsföring/sponsring – Jonas Larsson
  • Skapa ett gott rykte, sponsorer vill ha mervärde.

Mötet avslutas

Ordförande Sekreterare
Johanna Adolfsson Gunnarsson                                                          Linda Fredin

Protokolljusterare Protokolljusterare
Glenn Gabrielsson                                                         Katarina Knutsson