Hoppa till innehåll

Extra insatt årsmöte 2023-09-11

Upprättande av röstlängd
Inskrivning, betalande medlemmar

Röstberättigade mötesdeltagare och fastställande av röstlängd
Erik Forsell, Glenn Gabrielsson, Katarina Knutsson, Alexander Thorin,
Ronny Gunnarsson, Morgan Lund, Tommy Noaksson, Robert Olsson,
Mattias Järnmalm, Cristopher Andersson, Fredrik Theodorsson, Rune
Larsson, Johanna Adolfsson Gunnarsson och Linda Fredin

Val av mötesordförande och sekreterare
Johanna Adolfsson Gunnarsson väljs till mötesordförande och Linda
Fredin väljs till mötessekreterare.

Val av protokolljusterare tillika rösträknare x 2
Glenn Gabrielsson och Katarina Knutsson väljs till protokolljusterare.

Fastställande av dagordning
Godkänd.

Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga inkomna förslag eller motioner.

Val av valberedning 2023
Rune Larsson tillfrågas och godkänds av mötesdeltagarna.
Ronny Gunnarsson och Morgan Lund väljs in i valberedningen.
Mötesdeltagare eniga om medlemmarna i valberedningen.

Mötet avslutas av mötesordförande

Ordförande Sekreterare
Johanna Adolfsson Gunnarsson                                                          Linda Fredin

Protokolljusterare Protokolljusterare
Glenn Gabrielsson                                                         Katarina Knutsson