Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-11-06

Protokoll MA Lerum 2023-11-06
Närvarande: Alexander, Glenn, Erik, Johanna, Linda F, Giorgio

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
 • 3. Kassarapport
  • Saknar uppdatering från kassör.
 • 4. Förarskola (stora)
  • Paus fram till 15/4-24.
 • 5. Förarskola (små)
  • Paus fram till 15/4-24.
 • 6. Arbetsdagar
  • Med anledning av banbesiktningen, se §10, maskinarbetsdag 19/11 och medlemsarbetadag 26/11 med start kl.10. Kallelse på Facebook kommer publiceras.
 • 7. Stora banan
  • Med anledning av banbesiktningen, se §10, maskinarbetsdag 19/11, Linda F kollar hur det ser ut med maskinhyra.
  • Arbetsdag 26/11.
 • 8. Lilla banan
  • Med anledning av banbesiktningen, se §10, arbetsdag 26/11. Samtliga bildäck måste bort från området, vid det stora stolpfundamentet behöver det byggas ett plank.
 • 9. Banbesiktning Svemo
  • Besiktning av banan genomförd 15/10 med Mats Risberg, Linda F och Erik representerade föreningen.
  • Miljörevisionen behöver ses över och uppdateras – Linda F ser över den.
  • Aktivitetsområdet ”lilla banan”.
   • Samtliga bildäck måste bort från området, vid det stora stolpfundamentet på lilla banan behöver det byggas ett plank – Bangruppen för lilla banan ansvarar för detta.
  • Stora Banan
   • Några av flaggbåsen behöver flyttas och göras om enl det nytt regelverk från Svemo som kommer, det skall finnas en flaggpost i anslutning till upphoppet på samtliga hopp, flaggposten skall vara en planlagd öppen ytai storlek med en EU-pall – Bangruppen för stora banan ansvarar för detta.
  • Inköp av en gummiduk att täta med i botten på planket vid startrakan – Alexander kollar det.
 • 10. Läger
  • Styrelsen beslutar om att flytta fram läger till våren 2024. Johan Danielsson och Fredrik Hagstedt fortsatt ansvariga för att arrangera detta.
  • Styrelsen har som förslag att lägret skall vara både för cross och enduro.
 • 11. Serielaget
  • Styrelsen väntar fortfarande på återkoppling från serielaget ang möte.
  • Beslut inför säsongen 2024 kommer fattas av styrelsen på nästa styrelsemöte 4/12.
 • 12. Klubbhuset
  • Inget aktuellt arbete just nu.
 • 13. Posthantering brevlådan
  • Styrelsen hjälpas åt att tömma brevlådan.
 • 14. Svenska kraftnät/Vattenfall
  • Ingen ny information har tillkommit.
 • 15. Kalender
  • Giorgio öppnar upp lördagar resterande av året och Linda F fyller på med kiosk och träningsansvarig som inte har stått än.
 • 16. Övriga beslut
  • Hastighetsbegränsning i depån – 15 km/h i depån, överträdelse mot detta kommer att generera en skriftlig varning. Erik kollar på lämpliga skyltar attsätta upp vid infarten till depån.
 • 17. Övriga frågor/information
  • Vår kassör Linda Edvardsson har meddelat att hon inte kommer att förlänga sitt uppdrag efter årsmötet 2024, valberedningen är informerad.
  • Inköp av hjärtstartare behöver redovisas i Rbok.
  • Verksamhetsberättelse 2023
   • Erik och Glenn skriver om stora banan och klubbhuset, Johanna och Katarina om kiosken, Linda F och Johanna om lilla förarskolan och prova på, Alexander om stora förskolan, Glenn och Giorgio om serielaget, Giorgio och Nils om hemsidan och kalendern, Johan om sociala medier, Viktor om lilla banan, Linda E om ekonomin, Micke och Emelie om fysträningen samt endurosektionen.
  • Verksamhetsplan 2024
   • Erik och Glenn skriver om stora banan och klubbhuset, Johanna och Katarina om kiosken, Linda F och Johanna om lilla förarskolan och prova på, Alexander om stora förskolan, Glenn och Giorgio om serielaget, Giorgio och Nils om hemsidan och kalendern, Johan om sociala medier, Viktor om lilla banan, Linda E om ekonomin, Micke och Emelie om fysträningen samt endurosektionen.
  • Planera för årsmöte 2024 – förslagsvis i början av februari 2024, kallelse kommer via Facebook under december.
  • Ljudmätning – riggen finns i klubbhuset, Alexander tittar på en lösning för att få rätt avstånd vid mätning.
 • 18. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2023-12-04 kl. 18.00
 • 19. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Giorgio Di Feola, sekreterare                                                          Erik Forsell Justerare

Datum:          2023-11-06                                                                     Datum: 2023-11-06