Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2023-12-04

Protokoll MA Lerum 2023-12-04
Närvarande: Erik, Alexander, Viktor, Linda

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
 • 3. Kassarapport
  • Saknar uppdatering från kassör.
 • 4. Förarskola (stora)
  • Paus fram till 15/4-24.
  • Styrelsen har diskuterat hur vi skall organisera förarskolan inför nästa år, förslagsvis om det går att ha både stora och lilla förarskolan på en gemensam dag en vardag för att frigöra träningstid på lördagar. Kommunen kommer att få en fråga kring hur/om vi kan få ändra om.
 • 5. Förarskola (små)
  • Paus fram till 15/4-24.
  • Styrelsen har diskuterat hur vi skall organisera förarskolan inför nästa år, förslagsvis om det går att ha både stora och lilla förarskolan på en gemensam dag en vardag för att frigöra träningstid på lördagar. Kommunen kommer att få en fråga kring hur/om vi kan få ändra om.
 • 6. Arbetsdagar
  • Inget mer inplanerat under 2023.
 • 7. Stora banan
  • Banan är just nu en fin och bra vinterbana.
 • 8. Lilla banan
  • Banan är just nu en fin och bra vinterbana.
 • 9. Depån
  • Däcken som hämtats upp från stor och lilla banan kan vi lämna hos Pedersen Däck i Stenkullen.
 • 10. Bankbesiktning Svemo
  • Vi fortsätter jobba med punkterna från besiktningen.
 • 11. Läger
  • Styrelsen beslutar om att flytta fram läger till våren 2024.
  • Johan Danielsson och Fredrik Hagstedt fortsatt ansvariga för att arrangera detta.
  • Styrelsen har som förslag att lägret skall vara både för cross och enduro.
 • 12. Serielaget
  • Svemo kommer med ett nytt regelverk för serien 2024 i slutet på januari 2024, styrelsen avvaktar beslut om serielaget 2024 tills efter det mötet. Styrelsen har under dagens möte pratat Katarina som är ansvarig för serielaget.
  • Katarina kollar av intresset i befintliga serielaget och Linda gör ett inlägg på klubbens medlemssida på Facebook med regler för att få köra serien och en intressekoll för övriga medlemmar. Styrelsen uppmanar serielaget att sök sponsorer.
 • 12. Klubbhuset
  • Inget aktuellt arbete just nu.
 • 13. Posthantering brevlådan
  • Styrelsen hjälpas åt att tömma brevlådan.
 • 14. Svenska kraftnät/Vattenfall
  • Ingen ny information har tillkommit.
 • 15. Kalender
  • Kalender är uppdaterad fram tills 31/12-23.
 • 16. Övriga beslut
  • Inga övriga beslut.
 • 17. Övriga frågor/information
  • Årsmöte planeras till 21/2-24 kl.18 i klubbhuset.
 • 18. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2024-01-08 kl. 18.00
 • 19. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Viktor Karlsson sekreterare                                                          Alexander Thorin Justerare

Datum:          2023-12-04                                                                     Datum: 2023-12-04