Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2024-02-05

Protokoll MA Lerum 2024-02-05
Närvarande: Johan, Johanna, Giorgio, Linda F

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
 • 3. Kassarapport
  • Saknar uppdatering från kassör.
 • 4. Förarskola (stora och små)
  • Paus fram till 15/4-24.
  • Se över träningsdag, slå ihop stora och små
  • Styrelsen har diskuterat hur vi skall organisera förarskolan 2024, förslagsvis om det går att ha både stora och lilla förarskolan på en gemensam dag en vardag för att frigöra träningstid på lördagar. Kommunen kommer att få en fråga kring hur/om vi kan få ändra om.
 • 5. Arbetsdagar
  • Förberedelser inför säsongsöppning prel 24/2 kl.9-12 prel öppen träning kl.12-15.
 • 6. Stora banan
  • Prel öppning 24/2, info kommer på sociala medier
  • Arbete behövs för att kunna öppna, obligatorisk närvaro på arbetsdag för att få köra den dagen.
 • 7. Lilla banan
  • Prel öppning 24/2, info kommer på sociala medier
  • Arbete behövs för att kunna öppna, obligatorisk närvaro på arbetsdag för att få köra den dagen.
 • 8. Depån
  • Däcken som hämtats upp från stor och lilla banan kan vi lämna hos Pedersen Däck i Stenkullen.
 • 9. Bankbesiktning Svemo
  • Banan är godkänd tom 2025-12-31.
 • 10. Läger
  • Styrelsen beslutar om att flytta fram läger till våren 2024, Johan har inlett en dialog med Falköping MK.
  • Johan Danielsson och Fredrik Hagstedt fortsatt ansvariga för att arrangera detta.
  • Styrelsen har som förslag att lägret skall vara både för cross och enduro.
 • 12. Serielaget
  • Se §18
  • Styrelsen kommer att återkomma till lagledare för att ha en dialog om förutsättningarna för laget.
 • 13. Klubbhuset
  • Inget aktuellt arbete just nu.
 • 14. Posthantering brevlådan
  • Linda F fortsätter att tömma brevlådan kontinuerligt
 • 15. Svenska kraftnät/Vattenfall
  • Ingen ny information har tillkommit.
 • 16. Kalender
  • Nils och Giorgio bygger en sms-påminnelsefunktion kopplat till när man skall vara träningsvärd och kioskansvarig.
 • 17. Övriga beslut
  • Serielaget, styrelsen röstar ja för att ha kvar laget säsongen 24/25. Erik och Alexander har varit med via telefon under röstning.
 • 18. Övriga frågor/information
  • Årsmötet som planerats till 21/2-24 kl.18 i klubbhuset kommer flyttas fram, nytt datum kommer.
  • 4-5/5-24 är anläggningen stängd pga träningsläger på annan ort.
  • Depåområdet kommer i samband med det att hyras ut till Floda BOIF
  • Klubben fyller 75 år i år, styrelsen tar gärna emot förslag på trevlig aktivitet.
  • I ett led att öka aktiviteten inom klubben kommer vi att se över möjligheterna till att ha ett eller flera event för ungdomar kopplat till EPA och moped i samarbete med Lerums kommun.
 • 19. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2024-03-04 kl.18.00
 • 20. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Giorgio Di Feola, sekreterare                                                          Johan Danielsson, Justerare

Datum:          2024-02-05                                                                     Datum: 2024-02-05