Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2024-03-04

Protokoll MA Lerum 2024-03-04
Närvarande: Johan, Alexander, Erik, Johanna, Giorgio, Linda F

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
 • 3. Kassarapport
  • Saknar uppdatering från kassör.
  • Bokslutet för 2023 är snart klart.
 • 4. Förarskola (stora och små)
  • Paus fram till 15/4-24.
  • Se över träningsdag, slå ihop stora och små.
  • Styrelsen har diskuterat hur vi skall organisera förarskolan 2024, förslagsvis om det går att ha både stora och lilla förarskolan på en gemensam dag en vardag för att frigöra träningstid på lördagar. Kommunen kommer att få en fråga kring hur/om vi kan få ändra om.
 • 5. Arbetsdagar
  • Arbetsdag 7/3 kl.17-20 och 9/3 kl.9-11.
 • 6. Stora banan
  • Premiär öppning för säsongen 2/3.
  • Banan behöver fixas med maskin inför nästa körning.
 • 7. Lilla banan
  • Premiär öppning för säsongen 2/3.
  • Viktor Karlsson tar fram en åtgärdsplan för fix runt banan.
 • 8. Depån
  • Däcken som hämtats upp från stor och lilla banan kan vi lämna hos Pedersen Däck i Stenkullen.
 • 9. Läger
  • Läger är bokat 4-5/5.
  • Johan har bokat Falköping MK och bokat tränare för helgen.
  • Lägret kommer vara både för cross och enduro.
  • Medlemmar har anmälningsförtur tom 1/4 sen öppnar vi anmälan för allmänheten.
 • 10. Serielaget
  • Möte genomfört med serielaget 27/3 i klubbhuset.
  • Närvarande: Johan Jansson, William Jansson, Giorgio Di Feola, Jim Ekström, Jonathan Knutsson, Nils Ivansson, Åke Balkevärn, Katarina Knutsson och Linda Fredin
  • Linda förde anteckningar under mötet.
  • Följande gicks igenom:
   • Katarina informera om upplägget inför säsongen 2024/2025.
   • Ekonomi: Serielaget behöver bära sina egna kostnader för både hemma och bortatävling, sponsorer behövs till laget, det kommer att kosta 1000 kr per körande förare i serielaget per säsong.
   • Senast 31/3 behöver serielaget återkomma med hur serielaget skall finansieras.
   • Nytt möte med serielaget och representant från styrelsen skall hållas tidigt i april, datum ej bestämt än.
   • Sponsring: Katarina och Linda tittar på utformning av sponsorpaket, sponsorer på tröjor kan bli aktuellt om vi kan få till bra sponsoravtal. Förslag på sponsorpaket – ex 5000 kr i sponsring skulle tex kunna innebära medlemskap och årskort för en förare, resterande belopp går till att finansiera serielaget. Linda tar med sig frågan till nästa styrelsemöte.
   • Organisation: Katarina fortsätter som ansvarig lagledare med stöttning från Jonathan som kommer att ansvara för tex träning och aktiviteter för laget.
   • Träning: Organiserad träning kommer att ordnas, dedikerade träningar på banan för laget.
   • Övrigt: Förslag gällande dedikerade flaggbås för medlemmarna, Linda tar med sig det till nästa styrelsemöte för diskussion.
 • 11. Klubbhuset
  • Inget aktuellt arbete just nu.
 • 12. Posthantering brevlådan
  • Linda F fortsätter att tömma brevlådan kontinuerligt
 • 13. Svenska kraftnät/Vattenfall
  • Utbyggnad av kraftledningsgatan Röjning av växtlighet under kraftledningsgatan påbörjas av Ansjö Skog och markkonsult under vecka 9, Linda F har meddelat att det är okej från klubbens sida så länge det inte lämnas något kvar varken på eller bredvid banan som utgör en säkerhetsrisk.
 • 14. Kalender
  • Inloggning fungerar nu med Bank-Id för alla enheter.
  • Sms notifikationer är igång och kommer att börja användas för 3 händelser, kioskansvarig och träningsvärd får sms vid tilldelning av pass, avbokning av pass och påminnelse inför ett pass.
  • Styrelsen kommer börja fylla på listan för kiosk och träningsansvarig.
  • Nils och Giorgio ser över färgkodning i kalender för att öka tydligheten.
 • 15. Övriga beslut
  • Dedikerade flaggbås med kringliggande yta – förslag från serielagsmötet – styrelsen är positiva till idén men då det blir en förringning i medlemsvillkoren så behöver ändringen börja gälla tidigast 2025-01-01. Styrelsen återupptar arbetet med frågan mot den senare delen av säsongen 2024.
 • 16. Övriga frågor/information
  • Årsmötet som planerats till 21/2-24 kl.18 i klubbhuset flyttades fram, nytt datum kommer.
  • 4-5/5-24 är anläggningen stängd pga träningsläger på annan ort. Depåområdet kommer i samband med det att hyras ut till Floda BOIF
  • Klubben fyller 75 år i år, styrelsen tar gärna emot förslag på trevlig aktivitet.
  • I ett led att öka aktiviteten inom klubben kommer vi att se över möjligheterna till att ha ett eller flera event för ungdomar kopplat till EPA och moped i samarbete med Lerums kommun.
  • Kiosken, behöver hitta ett system för att kunna hålla den öppen, frågan tas upp på årsmötet.
  • Vi behöver en grenansvarig för crossen. Styrelsen är eniga om att Johan Danielsson är lämplig. Johan tar på sig det ansvaret.
 • 17. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2024-04-08 kl.18.00
 • 18. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Giorgio Di Feola, sekreterare                                                          Johan Danielsson, Justerare

Datum:          2024-03-04                                                                     Datum: 2024-03-04