Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2024-04-01

Protokoll MA Lerum 2024-04-01
Närvarande: Fredrik T, Giorgio, Alexander, Johanna, Anette, Linda

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
  • Nya styrelsen är på plats och ser ut som följande:
   • Linda Fredin, ordförande
   • Johanna Adolfsson Gunnarsson, vice ordförande
   • Anette Edvardsson, kassör
   • Giorgio Di Feola, ledamot och sekreterare
   • Johan Danielsson, ledamot
   • Fredrik Theodorsson, ledamot
   • Alexander Thorin, ledamot
   • Viktor Karlsson, suppleant 1, ansvarig för lilla banan
   • Fredrik Hagstedt, suppleant 2
 • 3. Kassarapport
  • Bokfört fram tills 15 mars, för säsongen just nu har vi gått plus.
 • 4. Förarskola (stora och små)
  • Paus fram till 15/4-24.
 • 5. Arbetsdagar
  • Prel 14/4 kl.10-15
  • Vad som behöver göras: Bevattning (sätta upp spridare, spola rent), diken, lilla banan behöver fixas i ordning, däcken i depå, röja depån och runt banan, flytta staketet runt gamla bandepån, kravallstaket vid utfart mot banan vid stopphoppet. Däcken som hämtats upp från stor och lilla banan kan vi lämna hos Pedersen Däck i Stenkullen.
 • 6. Stora banan
  • Se §6
 • 7. Lilla banan
  • Se §6
 • 8. Depån
  • Se §6
 • 9. Läger
  • Läger är bokat 4-5/5 i Falköping.
 • 10. Serielaget
  • Styrelsen inväntar återkoppling från serielaget ang hur finansieringen med tex sponsorer skall lösas.
 • 11. Klubbhuset
  • Montera upp hjärtstartare i entrén i samband med arbetsdag.
 • 12. Posthantering brevlådan
  • Linda lämnar över posthanteringen till Anette.
 • 13. Svenska kraftnät/Vattenfall
  • Ingen ny uppdatering.
 • 14. Kalender
  • Styrelsen fyller på listan för kiosk och träningsansvarig för perioden 15/4- 15/9.
 • 15. Övriga beslut
  • Inga beslut idag
 • 16. Övriga frågor/information
  • Linda och Fredrik H skall träffa kommunens fritidsenhet 8/4 ang sandfång mot Flodala.
  • Planerar för 2 medlemsmöten under året.
  • Formulär till prova-på och ev anmälan i kalendern, Giorgio och Nils ser över möjligheten att fixa det.
  • Planera datum för KM 2024.
  • Uppdatera sponsorerna på hemsidan, Giorgio ordnar det.
 • 17. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2024-05-06 kl.18.00
 • 18. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Giorgio Di Feola, sekreterare                                                          Johanna Adolfsson Gunnarsson, Justerare

Datum:          2024-04-01                                                                     Datum: 2024-04-01