Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2024-04-29

Protokoll MA Lerum 2024-04-29
Närvarande: Johanna, Anette, Giorgio, Alexander, Fredrik H, Fredrik T,
Linda

 • 1. Mötets öppnande
  Ordförande Linda Fredin öppnar mötet.
 • 2. Lägesrunda & föregående protokoll
  • Läget under kontroll.
 • 3. Kassarapport
  • Positiva besked från kassören, det går åt rätt håll.
 • 4. Förarskola stora
  • 2 träningar är genomförda hittills med god uppslutning och framgång för både förare och tränare.
 • 5. Förarskola små
  • Få förare på förarskolan, styrelsen ser över upplägget för att kunna få med fler förare och tränare.
 • 6. Arbetsdagar
  • Bevattningen behöver monteras och köras igång, arbetsdag för bevattnignen är satt till 6/5 kl.18-20.
 • 7. Stora banan
  • 7/5 blir det träning med grindsläpp, Johan är tränare Kontroll av transponderslingan görs av Fredrik H tillsammans med Morgan Lund.
 • 8. Lilla banan
  • Fredrik H pratar ihop sig med Viktor om banunderhållet då främst nedre delen av banan behöver lite översyn.
 • 9 Depån
  • Fredrik H ställer upp ett flak som däcken kan läggs i 6/5, däcken körs sedan till Pedersen Däck.
 • 10. Läger
  • Läger är bokat 4-5/5 i Falköping, samling kl.9 i Falköping.
  • Anmälan förlängd och stänger 3/5 kl.18.
  • Ca 30 anmälda i dagsläget.
  • Tränarna kommer dela in grupper på plats.
 • 11. Serielaget
  • Förslag på datum då serielaget kan hålla i egna träningar på banan, 11/5, 11/6, 20/7, 17/8 och 14/9.
 • 12. Klubbhuset
  • Montera upp hjärtstartaren.
 • 13. Övriga beslut
  • För 1 och 2 timmar, skall vi i år ha en snällare bana så att fler medlemmar känner att dom klarar av att vara med. Styrelsen förbereder även för att hålla klubbens 75 års jubileum i samband med 2 timmars.
  • Prislistan för träning behöver uppdateras. Stora förarskolan samt körning efter förarskolan på lördagar, icke medlem 250 kr, Stora förarskolan samt körning efter förarskolan på lördagar medlem utan årskort 150 kr, Lilla förarskolan onsdagar 150 kr
 • 14. Övriga frågor/information
  • Prova på – Jonathan Knutsson och Emelie Borg Nilsson, Johanna och Linda pratar ihop sig med Jonathan och Emelie.
  • Sandfång/Flodala, förslag på att bygga en damm på nederdelen för att fånga upp sanden så att den inte skall hamna på fotbollsplanen, Linda, Fredrik H och Giorgio har en dialog med kommunen om åtgärd samt se över om det finns bidrag att söka.
  • Sponsorplats mot E20, där McDonalds skylt finns, behöver rustas upp och utvecklas så att fler företag kan synas där.
  • KM 2024 planeras enligt följande, omgång 1 21/5, 23/5 eller 25/5, omgång 2 31/8, omgång 3 12/9. Anmälningsformulär och information kommer på Facebook samt hemsidan.
 • 15. Nästa Möte
  • Nästa styrelsemöte blir den 2024-06-03 kl.18.00
 • 16. Avslutande
  Linda Fredin avslutade mötet.

Sekreterare, Giorgio Di Feola
Justerare, Anette Edvardsson
Datum 2024-04-29