Hoppa till innehåll
computer desk hand laptop

Utveckling av ny hemsida påbörjad

Riksidrottsförbundet kommer att vid årsskiftet sluta tillhandahålla den tjänst där vi idag har vår webbsida på IdrottOnline. Arbetet med en ny hemsida har påbörjats.

Den nya webbsidan kommer att vara placerad på www.ma-lerum.se och tills all viktig information finns på den nya hemsidan så kommer man att kunna använda dem båda. Den gamla hemsidan kommer att vara tillgänglig till och med slutet av 2022, därefter stängs den ner automatiskt.

Arbetet med att ta fram en ny hemsida är också en möjlighet för MA Lerum att se över hur vi kommunicerar digitalt. Under 2022 kommer en rad initiativ att drivas igenom med målsättningen att vår digitala strategi ska bli tydligare och vår kommunikation och våra rutiner ska bli tydligare.

Arbetet med den nya hemsidan leds av Nils Ivanson. Ni når Nils på telefonnummer 0735-421768 eller via e-post på nils.ivanson@ma-lerum.se. Kontakta Nils för idéer, feedback och för en möjlighet att hjälpa till.

En av de största och viktigaste punkterna kring vår förening är kommunikation kring om banan ska vara öppen eller inte. Exakt hur vi ska tillhandahålla den informationen via hemsidan är fortfarande oklart. Dialog med RF pågår kring om den Kalender-funktion som finns idag ska fortsätta att vara tillgänglig även om hemsidan stängs ner. Att sätta upp en ny kalender känns som en hanterbar aktivitet – men vi behöver också se till att rapporteringen av vilka som närvarat på träningen blir enkel. Detta är en funktion som den nuvarande kalendern har inbyggt. Tills detta är avklarat så hänvisar vi till den gamla kalendern på den gamla hemsidan.

Ett annat väldigt viktigt ämne är hur man som medlem eller gäst ska få aktuell information till sig. Ibland när banan öppnar eller stänger med kort varsel så behöver samtliga berörda parter informeras. Vi publicerar i dagsläget all information på Facebook i samma skede, men alla våra medlemmar och gäster använder inte Facebook. Även här ska vi försöka att arbeta fram en strategi som möjliggör bättre kommunikation och kanske rent ut sagt möjligheten att prenumerera på informationen, te.x. via e-post.

Vi hoppas den nya hemsidan kommer att bli ett lyft för föreningen. Håll dig uppdaterat och checka in då och då. Så småningom kommer den gamla hemsidan att börja länka till den nya hemsidan. Bit för bit ska informationen rensas upp och flyttas över.