Hoppa till innehåll

Styrelseprotokoll 2022-07-11

Närvarande: Johanna, Nils, Erik, Slipsen, Alexander, Katarina  

 1. Avstängning av inlägg på sociala media har skett då ”pajkastning” på skrivet inlägg gjorts av medlem.  
 1. Nils får i uppdrag att ta kontakt med Svemo ang en medlems tävlingslicens. Han åter kommer med svar till styrelsen Frågan bordläggs för beslut. 
 1. Polistillståndet för vår hemmatävling har kommit. Information om tävlingen skall senast två veckor publiceras i Facebookgruppen ”Floda nu och då”.  
 1. Träningslistor är mycket svåra att fylla med namn från våra medlemmar trots att det i medlemsåtagandet ingår att man skall vara träningsvärd och kioskansvarig.  

Johanna tar tag i att formulera ett utskick till samtliga medlemmar.  
Nils har funderingar och förslag på hur man kan koppla ett formulär och kalendern till nästa år.  
MEN hur löser vi det nu? Nils publicerar på Facebook-gruppen Medlemmar MA Lerum för kommande månad vilka datum det saknas, främst träningsvärd. 

 1. Förfrågan från medlem ang kontakt med en entreprenör för att iordningställa banan. Tyvärr blir offerten för dyr i dagsläget så styrelsen tackar för förslaget men vi kommer i dagsläget fortsätta med de avtal vi har med entreprenörer.  
  Alexander tar kontakten.  
 1. Skräphögen som ligger i depån behöver komma bort. Vi behöver frivilliga som löser detta! Ev ett förslag är att ta hit en container.   
 1. Föreningsdagarna tackar vi nej tack till i år. Katarina meddelar Lerums kommun.  
 1. Lilla banan – Vi eftersöker en person som vill ta ett större ansvar för underhållet och hålla efter den samt samla ett team som är där och ser vad som behövs.  
 1. Det är viktigt att alla skriver in sig och betalar sin avgift innan man kör ut på banan.  

Protokollförare: Katarina Knutsson
Justerare: Nils ivanson