Hoppa till innehåll

Träningsansvarig

Träningsansvarig är den viktigaste rollen på våra träningsdagar. Utan träningsansvarig blir det ingen träning. Alla medlemmar i föreningen ansvarar gemensamt för att dela på ansvaret för att vara träningsansvarig. Schemaläggning för vem som är träningansvarig sköts idag via Actical som förväntas användas av våra medlemmar. Alla medlemmar över 18 års ålder kan hjälpa till som träningsansvarig.

Be om hjälp om du är osäker

Om du inte vet vad du ska göra så kontakta någon i styrelsen så får du hjälp med att vara träningsansvarig.

Rutin

Om det är torrt så kom extra tidigt så du har tid att sätta på bevattningen i god tid före första passet. Här finns mer info om bevattningen.

För att låsa upp dörren till klubbstugan behöver du kontakta någon i styrelsen som gör det åt dig. Kontaktpersoner finns här.

Lås upp grinden till banan och sen klubbstugan, lägg ut pärmen för träning som ligger i kiosken. Öppna grön container och ställ ut alla flaggor så att de används.

 1. Ansvaret för inskrivning delas av träningsvärd och kioskansvarig. Alla som kör ska vara betala träningsavgift och vara inskrivna samt inneha medlemskap i svemo klubb och träningslicens (alla över 13 år).

 2. Håll reda på tider och flagga av varje hel & halv timme.
På lilla banan är det fri körning för små och nybörjare.
På stora banan börjar 65/85cc varje hel timma och 125cc och uppåt efter det. Uppdelningen blir 20/20/20 min om inget annat anges. I möjligaste mån skall träningsledare befinna sig i området runt bandepån för att kunna hålla ett övergripande ansvar.

 3. Svårast och viktigast av allt är att se till det finns flaggvakter på hoppen samt droppet efter man passerat startrakan och bandepån.

 4. Flagga av sista passet någon minut innan stängning då vi bara har tillstånd att köra till 15:00 på lördagar resp 20:00 på tisdagar och torsdagar.

 5. Vid träningens slut, kontrollräkna kassan och summera ner på träningslistan. OBS! både kiosk och träningsansvarig skall skriva under.

6. Träningsansvarig ansvarar för att rapportera eventuella olyckor.

 Glöm inte att samla in allt i container och lås allt som du låst upp.

Uttrag från SVEMO kring Träningsansvarig

Följande text kommer från §7.6.1 i SVEMO Specialregler för Motocross. Texten är kopierad från SVEMO 2022-04-05. Se länken för aktuella regler.

Minst en träningsansvarig skall alltid finnas på plats under träning/banans öppethållande och har bl.a. följande ansvar:

  • Öppnar och stänger grinden till anläggningen och tar in träningsavgifter.
  • Ansvarar för att korrekt uppdelning/samkörning av klasser görs under träningen på banan, i enlighet med SR Motocross §7. samt gällande banlicens.
  • Ansvarar för att kontrollera att förare som kör på banan har för året giltig eller tillfällig Svemolicens. För samtliga förare som saknar för året giltig Svemolicens (oavsett gren) och som under året fyller lägst 13år, Prova-På-Licens, löses via svemo. se, och ger föraren ett försäkringsskydd endast för det aktuella tillfället/dagen och den banan som anges på licensen. (under giltighetstiden för denna regelbok kan systemet för prova på licenser/försäkringar förändas, följ information på www.svemo.se).
  • En träningsansvarig skall vara myndig (18 år fyllda) och ha god regelkännedom.
  • Den träningsansvarige får inte delta i träningen som förare/passagerare.

Klubben ansvarar för:

  • Att sjukvårdsutrustning (enligt Bilaga A i SR) finns på plats samt att klubbens eventuella särskilda krav i frågan övriga träningsvillkor uppfylls.
  • Att de förare som kommer till anläggningen och provar motocross för första gången får en genomgång av de viktigaste reglerna, säkerhetsföreskrifterna, flaggsignaler och upplyser om kravet att använda miljömatta m.m.